Върни се горе

Длъжностно лице по защита на личните данни (GDPR-006)

Илияна Димитрова Жотева - Връзки с обществеността и протокол

Агенция по вписванията

гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20

Тел.: 02/94 86 100; Мобилен: 0888 580 181

E-mail: iliyana.zhoteva@registryagency.bg

 

Сертификат
PDF файл, 395,9 KB, качен на 25.05.2018

pdf document