Върни се горе

Агенция по вписванията администрира сайт за подпомагане на българските и чужди граждани в процеса на придобиване и управление на имот на територията на Република България, достъпен на адрес  property-in-bulgaria.bg . Целта му е да даде най-обща информация и насоки на гражданитe, относно процеса на придобиване и управление на недвижими имоти на територията на Република България.

Тук може да откриете обща информация относно:

  • Права на чуждите граждани за пребиваване на територията на страната и придобиване на недвижимо имущество
  • Етапи при покупко-продажба на имот
  • Данъци и такси
  • Управление на имот
  • Имотни измами
  • Отговори на често задавани въпроси

За голяма част от темите са посочени и връзки към допълнителни външни източници на информация. Съдържанието на сайта е достъпно на български, английски и руски език.