Върни се горе

Агенция по вписванията предоставя възможност на своите клиенти да заплащат ползваните услуги на място в офисите на Агенцията, чрез превод от банкови карти посредством ПОС терминални устройства.

Предимство на този тип разплащане е, че на клиентите не се удържа комисионна.

ПОС терминални устройства има на разположение във всички 113 служби по вписванията и всички 27 служби по регистрация.