Върни се горе

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

 Документът се заявява след входиране на докладна записка/молба в деловодството на Агенция по вписванията.

Заявлението се насочва към Дирекция „ФСДУС“ за изготвяне.

След изготвянето му в законовия срок за издаване, документът се получава лично от деловодството на Агенция по вписванията или по поща.

Услугата не се заплаща.