Върни се горе

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

Документът се заявява чрез молба/заявление входирано в деловодството на Агенция по вписванията. Молбата/Заявление се насочва към Отдел„ЧРП“ за изготвяне. След изготвянето му в определените по закон срокове за издаване, документът се предоставя на заявителя лично или по поща.

Услугата не се заплаща.