Върни се горе

Агенция по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система.

От 1 януари 2015 г. услугите SMS оповестяване за Търговския регистър и за Имотния регистър се предоставят безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри.

SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър

Заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец. 

SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)

Услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Заявленията се подават лично в офисите на Агенция по вписванията. За всички останали потребители на двете услуги остават в сила общите условия за тяхното ползване.