Върни се горе

Закони и кодекси

Закон за кадастъра и имотния регистър
PDF файл, 6,4 MB, качен на 24.03.2021

pdf document

Закон за регистър Булстат
PDF файл, 2,7 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Търговски закон
PDF файл, 24,3 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Закон за кооперациите
PDF файл, 2,4 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за народните читалища
PDF файл, 1,6 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за особените залози
PDF файл, 3,3 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Семеен кодекс
PDF файл, 4,7 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Закон за защита на личните данни
PDF файл, 4,7 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за електронното управление
PDF файл, 4,3 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Закон за счетоводството
PDF файл, 4,1 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Закон за собствеността
PDF файл, 1,7 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за общинската собственост
PDF файл, 4,8 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за държавната собственост
PDF файл, 6,5 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за устройство на територията
PDF файл, 1,7 MB, качен на 24.03.2021

pdf document

Закон за задълженията и договорите
PDF файл, 4,5 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Наредби

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Вътрешни актове

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали и предложения
Сигнали и предложения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Агенция по вписванията, както и за реда на регистрирането и разглеждането на предложенията и сигналите, подадени до административния орган
PDF файл, 1,0 MB, качен на 07.07.2012

pdf document

Общи административни актове