Върни се горе

Правилник за вписванията
PDF файл, 2,1 MB, качен на 07.11.2014

pdf document

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали и предложения
Сигнали и предложения за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Агенция по вписванията, както и за реда на регистрирането и разглеждането на предложенията и сигналите, подадени до административния орган
PDF файл, 1,0 MB, качен на 07.07.2012

pdf document

Закони и кодекси

Закон за кадастъра и имотния регистър
PDF файл, 6,4 MB, качен на 27.06.2019

pdf document

Закон за регистър Булстат
PDF файл, 2,6 MB, качен на 02.03.2020

pdf document

Търговски закон
PDF файл, 24,3 MB, качен на 02.03.2020

pdf document

Закон за електронното управление
PDF файл, 4,3 MB, качен на 02.03.2020

pdf document

Закон за счетоводството
PDF файл, 3,8 MB, качен на 02.03.2020

pdf document

Семеен кодекс
PDF файл, 4,6 MB, качен на 27.06.2019

pdf document

Закон за задълженията и договорите
PDF файл, 4,5 MB, качен на 27.11.2018

pdf document