Върни се горе

Закони и кодекси

Закон за кадастъра и имотния регистър
PDF файл, 240,3 KB, качен на 01.08.2023

pdf document

Закон за регистър Булстат
PDF файл, 203,4 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Търговски закон
PDF файл, 821,9 KB, качен на 01.08.2023

pdf document

Закон за кооперациите
PDF файл, 2,4 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за народните читалища
PDF файл, 1,6 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за особените залози
PDF файл, 224,9 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Закон за мерките срещу изпирането на пари
PDF файл, 380,3 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Семеен кодекс
PDF файл, 260,1 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Закон за защита на личните данни
PDF файл, 4,7 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за електронното управление
PDF файл, 246,7 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Закон за собствеността
PDF файл, 158,5 KB, качен на 25.03.2022

pdf document

Закон за счетоводството
PDF файл, 4,1 MB, качен на 22.03.2021

pdf document

Закон за общинската собственост
PDF файл, 4,8 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за държавната собственост
PDF файл, 6,5 MB, качен на 23.03.2021

pdf document

Закон за устройство на територията
PDF файл, 656,0 KB, качен на 01.08.2023

pdf document

Закон за достъп до обществена информация
PDF файл, 199,5 KB, качен на 25.03.2022

pdf document

Закон за задълженията и договорите
PDF файл, 292,0 KB, качен на 15.02.2022

pdf document

Наредби

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

Бюджет на Агенция по вписванията по Закона за държавния бюджет

Административни актове