Върни се горе

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2023 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2023 г.
XLSX файл, 17,4 KB, качен на 21.02.2024

xlsx document

Ежегодни цели за 2024 г.
XLSX файл, 16,3 KB, качен на 21.02.2024

xlsx document

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2022 г.

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2021 г.

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2020 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.
PDF файл, 324,2 KB, качен на 24.02.2021

pdf document

Цели на администрацията за 2021 г.
PDF файл, 330,4 KB, качен на 24.02.2021

pdf document

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2019 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
PDF файл, 246,4 KB, качен на 16.03.2020

pdf document

Цели на администрацията за 2020 г.
PDF файл, 720,3 KB, качен на 16.03.2020

pdf document

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2018 г.

Цели на администрацията за 2019 г.
PDF файл, 84,1 KB, качен на 14.03.2019

pdf document

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.
PDF файл, 173,6 KB, качен на 14.03.2019

pdf document

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2016 г.

Доклад за 2016 г.
PDF файл, 838,1 KB, качен на 23.03.2017

pdf document

Цели на администрацията за 2017 г.
PDF файл, 2,0 MB, качен на 15.12.2017

pdf document

Годишен доклад за дейността на Агенция по вписванията за 2015 г.

Доклад за 2015 г.
PDF файл, 10,9 MB, качен на 08.03.2016

pdf document

Цели на администрацията за 2016 г.
PDF файл, 2,1 MB, качен на 08.03.2016

pdf document

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 08.03.2016

pdf document