Върни се горе

Наташа Босева

[email protected]


Устройствен правилник на Агенцията по вписванията

Заместник изпълнителният директор е лице с висше образование с професионално направление "Администрация и управление" или с професионален опит в същото направление не по-малко от 3 години. Трудовото правоотношение със заместник изпълнителния директор се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор съгласувано с министъра на правосъдието.