Върни се горе

  • 2022 г. - От 2022 г.  Агенцията по вписванията е член на Европейската асоциация на търговските регистри (EBRA).

  • 2022 г. - От 2022 г. Агенцията по вписванията е член на Форум на търговските регистри (CRF).

  • 2009 г. - През 2009 г. Агенцията по вписванията получи отличие „За принос и заслуги”, което се дава за изключителни заслуги към правосъдието и утвърждаване върховенството на закона в Република България.
  • 2008 г. - Информационната система на имотния регистър спечели награда в категорията за бизнес среда и финансова ефективност във Вашингтон на 3 април 2008 г. в първото годишно състезание наречено „Да подобрим живота на хората в Европа и Азия”. Наградата се дава за изключителни резултати и положително въздействие върху цялостната икономическа среда в България.
  • 2008 г. - От 2008 г. Агенцията по вписванията е член на Европейската асоциация на имотните регистри (ELRA).
  • 2008 г. - Мисис „Икономика” 2008 г. Специална награда за развитие на бизнес средата.