Върни се горе

Агенция по вписванията е изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Тя е юридическо лице със седалище София и със служби по вписванията в седалищата на районните съдилища. Службите по вписванията са териториални звена на Агенцията по вписванията.