Върни се горе

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Услугата може да бъде заявена по два начина:

  • На гише във всяка една Служба по регистрация

За целта e необходимо, потребителя да попълни електронната форма за регистрация на посочения интернет адрес и да заплати пакет уведомителни съобщения за ползване на услугата. След успешна регистрация, потребителят получава потвърждение за регистрация.

Регистрация може да бъде направена за български или чуждестранен мобилен номер, на който желаете да получавате SMS известяване.

Моля да се запознаете с “Общи условия за предоставяне на услуга SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в информационната система на търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“ публикувани по долу.

Документите към услугата може да свалите в PDF формат