Върни се горе

След реформа в съществуващата търговска регистрация, от фирмените отделения на окръжните съдилища Търговският регистър премина в Агенцията по вписванията.

Информационната система на Търговския регистър е единна, централизирана, електронна база данни. Целта е да се улесни започването на бизнес у нас, както и да се ограничат корупционните практики.

Към сайта на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

Приемно време

София - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Всички останали градове - от  08:30 ч. до 17:00 ч.