Върни се горе

Държавните такси се събират съобразно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията . Таксите се внасят по сметката на регистър БУЛСТАТ .

Електронно разплащане

За да извършвате плащания по електронен път е необходимо, да имате регистрация и регистрирано платежно средство в системата за електронни разплащания ePay.bg.

Внасяне на такса по банков път

Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит. Документът за платена държавна такса се изпраща на [email protected] @registryagengy.bg , като задължително се посочва потребителското име, с което сте се регистрирали на портала на РИОС .