Върни се горе

Издаване на удостоверение чрез отдалечен достъп

За да получите удостоверение от РИОС трябва да сте регистриран потребител на портала на РИОС  и да заплатите съответната държавна такса . Удостоверението се получава на посочения от Вас електронен адрес. Таксата може да се заплати по банков път или чрез система за електронно разплащане. 

Имате възможност да внесете избрана от Вас сума и да извършвате справки и получавате удостоверения до изчерпване на Вашия лимит.


Издаване на удостоверение на гише

Удостоверения от регистъра се издават за посочено лице или акт за граждански брак, относно актуалния регистриран режим на имуществени отношения, избран от съпрузите. Всеки гражданин може да получи удостоверение за актуално състояние във всяко териториално звено на Агенцията след заплащане на дължимата държавна такса.