Върни се горе

Услугата е достъпна на гише в службите по регистрация Агенция по вписванията и по електронен път на сайта на  Регистър на имуществените отношения на съпрузите .

За използване на електронните услуги на РИОС е необходима регистрация на портала и заплащане на държавна такса.