Върни се горе

1. Невъзможност да се прикачи подписаният файл на генерираното PDF заявление

Разрешения формат на файла, който се прикачва е .p7m или .p7s. Потребителят трябва да подпише сваления формуляр (pdf заявление) с електронен подпис на своя компютър, чрез стандартно приложение за подписване на електронни документи, в зависимост от доставчика на електронния подпис. Например Combo Lite (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt).

2. Не може да се отвори файлът на прикачения мотивиран отказ или дадено указание

С помощта на приложение за подписване на електронни документи, в зависимост от доставчика на електронни подписи [например: Combo Lite (B-Trust), InfoNotary e-Doc Signer (InfoNotary), DSTool (StampIt)], се извлича файлът съдържащ указанието/отказа, който може да бъде отворен с Microsoft Word.

3. При справка не се визуализира резултат

Разрешете изскачащите прозорци (Pop-ups) на браузъра от Настройки (Tools), опреснете страницата и заявете справката отново.