Върни се горе

Външни АИС могат да се абонират за получаване на информация от Регистър БУЛСТАТ при всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ, като активната страна е Регистър БУЛСТАТ.

При всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ се изпраща новото актуално състояние на субекта.

За получаване на информация по абонамент, външната система трябва да предостави уеб услуга, която отговаря на техническите изисквания, дефинирани от Агенция по вписванията (АВ) и да имплементира дефиниран WSDL.

Повече информация на сайта на Регистър БУЛСТАТ