Върни се горе

Агенцията по вписванията води и поддържа Регистър Булстат като единен национален административен регистър и осъществява дейности по вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.

Информацията в регистър БУЛСТАТ се съхранява в единна информационна система, която поддържа национална база данни. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, се води дело в електронна форма. В делото се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи.

Заявленията за вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ и приложенията към тях, се подават по електронен път или на хартиен носител  в службите по регистрация на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища.

Към сайта на  Регистър БУЛСТАТ

Приемно време

София - от 09:00 ч. до 17:30 ч.

Всички останали градове - от  08:30 ч. до 17:00 ч.