Върни се горе

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2024 г.

Справка за тримесечие Януари - Март 2024 г.
PDF файл, 1,7 MB, качен на 04.04.2024

pdf document

Справка за тримесечие Април - Юни 2024 г.
PDF файл, 192,0 KB, качен на 02.07.2024

pdf document

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2023 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2022 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2021 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2020 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2019 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2018 г.

Справка по видове вписвания в Имотен регистър за 2017 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2016 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2015 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2014 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2013 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2012 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2011 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2010 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2009 г.

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2009 г.

Статистика Януари - Март 2009 г.
XLS файл, 53,0 KB, качен на 24.04.2009

xls document

Статистика Април - Юни 2009 г.
XLS файл, 91,0 KB, качен на 11.09.2009

xls document

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2008 г.

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2008 г.

Статистика за м. Януари 2008 г.
XLS файл, 26,0 KB, качен на 12.05.2008

xls document

Статистика за м. Февруари 2008 г.
XLS файл, 26,0 KB, качен на 12.05.2008

xls document

Статистика за м. Март 2008 г.
XLS файл, 25,0 KB, качен на 28.07.2008

xls document

Статистика за м. Април 2008 г.
XLS файл, 25,5 KB, качен на 28.07.2008

xls document

Статистика за м. Май 2008 г.
XLS файл, 26,0 KB, качен на 25.08.2008

xls document

Статистика за м. Юни 2008 г.
XLS файл, 33,0 KB, качен на 25.08.2008

xls document

Статистика за м. Юли 2008 г.
XLS файл, 35,5 KB, качен на 30.10.2008

xls document

Статистика за м. Август 2008 г.
XLS файл, 26,0 KB, качен на 31.10.2008

xls document

Статистика за м. Септември 2008 г.
XLS файл, 26,0 KB, качен на 11.11.2008

xls document

Статистика за м. Октомври 2008 г.
XLS файл, 36,0 KB, качен на 30.10.2008

xls document

Статистика за м. Ноември 2008 г.
XLS файл, 30,5 KB, качен на 24.02.2009

xls document

Статистика за м. Декември 2008 г.
XLS файл, 30,0 KB, качен на 24.09.2009

xls document

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2007 г.

Статистика на административните услуги в Имотния регистър за 2007 г.

Статистика за м. Януари 2007 г.
XLS файл, 29,0 KB, качен на 19.02.2007

xls document

Статистика за м. Февруари 2007 г.
XLS файл, 29,0 KB, качен на 16.03.2007

xls document

Статистика за м. Март 2007 г.
XLS файл, 35,0 KB, качен на 18.04.2007

xls document

Статистика за м. Април 2007 г.
XLS файл, 35,0 KB, качен на 15.05.2007

xls document

Статистика за м. Май 2007 г.
XLS файл, 35,0 KB, качен на 18.06.2007

xls document

Статистика за м. Юни 2007 г.
XLS файл, 43,0 KB, качен на 01.10.2007

xls document

Статистика за м. Юли 2007 г.
XLS файл, 32,0 KB, качен на 01.10.2007

xls document

Статистика за м. Август 2007 г.
XLS файл, 38,5 KB, качен на 01.10.2007

xls document

Статистика за м. Септември 2007 г.
XLS файл, 40,5 KB, качен на 22.10.2007

xls document

Статистика за м. Октомври 2007 г.
XLS файл, 40,5 KB, качен на 26.11.2007

xls document

Статистика за м. Ноември 2007 г.
XLS файл, 40,5 KB, качен на 18.12.2007

xls document

Статистика за м. Декември 2007 г.
XLS файл, 40,5 KB, качен на 23.01.2008

xls document

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2006 г.

Справка по видовe вписвания в Имотния регистър за 2005 г.