Върни се горе

Услугата е достъпна на адрес: sms-imot.registryagency.bg

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.

При вписване, отбелязване и заличаване

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна по акта
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - незабавно

При корекция на запис в информационната система

 • Входящ номер
 • Дата на регистриране във входящия регистър на съответната Служба по вписване
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/извършена корекцията
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

При регистриране на отказ

 • Номер на отказ
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонамента /постановен отказ
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

При движение по отказ

 • Номер на отказ
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонамента /постановен отказ
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

При движение по отказ

 • Номер на отказ, по който има движение
 • Дата на регистриране на отказ
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът /страната, участваща в отказа, по който е настъпило движение
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

При издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е издаден заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

При отказ за издаване на заверен препис

 • Входящ номер на заявление, по което е постановен отказ за издаването на заверен препис
 • Дата на регистриране на заявлението за издаване на заверен препис
 • Името/ЕГН/ЕИК/ЛНЧ/ на страната, за която е направен абонаментът/страна, фигурираща в акта, за който се издава завереният препис.
 • Район на Службата по вписванията

Време за изпращане на SMS - след 30 минути

Документите към услугата може да свалите в PDF формат

Общи условия за предоставяне на услугата
PDF файл, 428,1 KB, качен на 12.02.2013

pdf document

Заявление за промяна на ЕГН/ЕИК/ЛНЧ
PDF файл, 21,7 KB, качен на 12.02.2013

pdf document

Заявление за заличаване на регистрация
PDF файл, 10,0 KB, качен на 12.02.2013

pdf document