Върни се горе

Информационната услуга, представлява възможност за получаване на уведомителни кратки текстови съобщения (SMS) при вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на окръжния съд, издаването на заверен препис и отказ за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система, за физическо лице/юридическо лице с ЕИК/ чуждестранно лице с ЛНЧ.

Услугата може да бъде заявена по два начина:

  • На гише във всяка една Служба по вписвания

 

За целта e необходимо, потребителя да попълни електронната форма за регистрация на посочения интернет адрес и да заплати пакет уведомителни съобщения за ползване на услугата. След успешна регистрация, потребителят получава потвърждение за регистрация.

Регистрация може да бъде направена за български или чуждестранен мобилен номер, на който желаете да получавате SMS известяване.

Моля да се запознаете с “Общи условия за предоставяне на услуга SMS оповестяване относно вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения на съдa, издаването и отказа за издаване на заверен препис и корекция на запис в информационната система“ публикувани по долу.

Документите към услугата може да свалите в PDF формат