Върни се горе

Имотният регистър е система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти. В него се вписват актовете, с които се признава, прехвърля, изменя или прекратява правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. В имотния регистър се включват възбраните и ипотеките на НИ.

Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства, както и вписаните актове.

В Имотния регистър могат да се правят справки за собствеността на имотите, собствениците и вещните права и ограничения върху тях. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

Към сайта на Имотния регистър


Работно и приемно време

София

Работно време - от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време:

-за извършване на справки – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

-за получаване на изготвени удостоверения – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

-за приемане на заявления за издаване на удостоверения със срок на изготвяне до три работни дни – от 9.00 ч. до 13.00 ч.

-за приемане на заявления за издаване на удостоверения със срок на изготвяне до седем работни дни – от 9.00 ч. до 14.00 ч.

-за представяне на документи, подлежащи на вписване – от 9.00 ч. до 15.30 ч.

-канцелария „Архив“ – от 9.00 ч. до 13.30 ч.

Варна

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време:

-работа с физически и юридически лица – от 08.30 до 13.30 ч.

-работа с нотариуси - от 08.30 ч. до 15.00 ч.

-канцелария „Архив“: от 08:30 ч. до 13:00 ч.

Приемане на заявления за удостоверения за тежести от 08.30 часа до 12.00 часа

Враца

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време: от 10.00 ч. до 15.00 ч.

Велико Търново

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време: от 10.00 ч. до 15.00 ч.


Пловдив

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време:

-работа с физически и юридически лица – от 08.30 до 13.30 ч.

-работа с нотариуси - от 08.30 ч. до 15.00 ч.

-канцелария „Архив“: от 08:30 ч. до 13:00 ч.

Бургас

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време: от 09.00 ч. до 15.00 ч.


Всички останали градове

Работно време - от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Приемно време: от 10:00 ч. до 15:00 ч.