Върни се горе

До "Ронос" ООД, "РОЕЛ 98" ООД и Кооперация "Панда", участници в малка състезателна процедура №886 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-14 от 27.07.2018 г.

Решение: