Върни се горе

До участниците в малката състезателна процедура №0884 в СЕВОП: „РОЕЛ 98“ ООД,  „РОНОС“ ООД „ЛИРЕКС-БГ“ ООД,  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-13 от 27.07.2018 г.

Решение: