Върни се горе

По провеждания вътрешен конкурентен подбор с предмет: „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по Рамково споразумение №СПОР-8/16.05.2017 г., сключено по обособена позиция 2 на обществена поръчка на ЦОП „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ в срока за корекция е променен Списъкът на консумативите и брой. Същият е променен и в преписката на мини-процедурата в СЕВОП.

към списъка