Върни се горе

Във връзка с обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията №ВХР – 2597 – 13.12.2016 г. с поискана временна мярка „спиране на процедурата“, възлагането на процедурата се спира до произнасянето на КЗК по мярката, съгласно чл. 204, ал. 3 от ЗОП. За възобновяване действията по процедурата ще се публикува своевременно съобщение.