Върни се горе

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока за получаване на оферти

по поръчка с предмет "Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията“ с обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” и обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията”

възлагана чрез събиране на оферти с обява

 

Агенция по вписванията уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 07.03.2017 г., 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.03.2017 г., 14:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала