Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 30.05.2017 г., 17:00 ч.

Провеждането на преговорите се насрочва за 01.06.2017 г., 11:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала