Върни се горе

Във връзка с обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията №ВХР-652-20.03.2017 с поискана временна мярка „спиране на процедурата“, възлагането на процедурата се спира до произнасянето на КЗК по мярката, съгласно чл. 204, ал. 3 от ЗОП. За възобновяване действията по процедурата ще се публикува своевременно съобщение.