Върни се горе

До "ВЕНС-7-С" ООД и "АНАДАР-ПРИНТ" ЕООД, участници в открита процедура с предмет: "Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София" : Решение №РД-04-25 от 09.08.2019 г. за определяне на изпълнител.