Върни се горе

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД , участници в обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“ чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на Рамково споразумение № СПОР-11/30.06.2020 г. на Централния орган за покупки, №:2638 в СЕВОП:

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-10/20.05.2022 г.

Доклад на комисията от 09.05.2022 г., утвърден на 19.05.2022 г. 

Доклад - Пощенски
pdf файл, 1,5 MB, качено на 20.05.2022

pdf document

Решение - изпълнител Пощенски №РД-04-10/20.05.2022 г.
docx файл, 65,5 KB, качено на 20.05.2022

docx document