Върни се горе

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, ЕИК 121396123, Стар Пост ООД, ЕИК 175157550,  МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, участници в процедура

„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, №1926 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 23.03.2020 г., 10:00 ч.