Върни се горе

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване срока за получаване на оферти

Анализ и изготвяне на техническа спецификация за цифровизация на документи, съхранявани в архивите на службите по вписвания към Агенция по вписванията

възлагана чрез събиране на оферти с обява

 

Агенция по вписванията уведомява, че срокът за получаване на оферти се удължава до 29.06.2018 г., 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 02.07.2018 г., 15:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала.