Върни се горе

С настоящото Ви се съобщава за издадено решение за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията“, ид. номер на поръчката за сключване на рамково споразумение на Централния орган за покупки в РОП 00210-2016-0009.

Линк към решението: http://www.registryagency.bg/media/filer_public/2017/05/22/rd-03-1_170517_re6enie_goriva.pdf 

Решение за избор на изпълнител №РД-04-1/15.02.2017
pdf файл, 321,4 KB, качено на 22.05.2017

pdf document