Върни се горе

Агенция по вписванията планира да сключи договор чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет:

„Изготвяне на работен проект за обект:  „Ремонт на помещения в самостоятелни обекти с идентификатори 68134.4333.308.3.71 и 68134.4333.308.3.72 – публична държавна собственост, магазин № 1 и магазин № 2, намиращи се в град София, ж.к. „Овча купел 2“, блок 20“, предоставени за дейността на Регионална дирекция – София, Агенция по вписванията

Към съобщението и приложената документация