Върни се горе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по поръчка с предмет "Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията“

Агенция по вписванията уведомява, че на 14.06.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията”, открита с Решение РД-04-1 от 06.01.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, № 00447-2016-0001 в Регистъра на обществените поръчки.