Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 14.01.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение РД-04-33/29.10.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0014 в Регистъра на обществените поръчки.