Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 21.08.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване“. Процедурата е открита с Решение № РД-04-7/17.03.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията и обявление за обществена поръчка № 654798/17.03.2015 г., публикувано на страницата на Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Класирането на участниците до момента по технически показатели е както следва:

„Аксиор“ ООД – с оценка по технически показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 97.00 точки в комплексната оценка

„Стемо“ ООД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 67.60 точки в комплексната оценка       

„Сиела Норма“ АД – с оценка по технически  показатели – ПК1, ПК3 и ПК4 общо 58.60 точки в комплексната оценка