Върни се горе

Директно възлагане: Избор на консултант за упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и съставянe на технически паспорт на строеж: „Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на Служба по вписванията – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VII, кв. 176 А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф1“ № 3“

с прогнозна стойност 6 000 /шест хиляди/ лева без включен ДДС. 

До консултанти от публичния регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ: запитване за представяне на оферта. Срок: до 5 работни дни от публикуването на съобщението. Място: на ел. поща [email protected]

Техническа спецификация
doc файл, 67,0 KB, качено на 04.11.2019

doc document