Върни се горе

До „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ AД, „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, „КУМЕР“ ООД, „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, участници в поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“

Решение №РД-04-6 от 28.01.2020 г. за изменение на Решение №РД-04-2/09.01.2020 г. и за определяне на втория класиран участник за изпълнител.