Върни се горе

До: „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕAД, „ИНДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, „ПАРТНЬОРИТЕ“ ЕООД, „ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС КЪМПАНИ“ ЕООД, „КОНТРАКС“ АД, „СТЕМО“ ООД, „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД, „ТИМЕКС-БГ“ ООД, „РАЙС“ ЕООД, участници и обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри, принтери, скенери, копирни машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията“, с 2 обособени позиции,  (РОП ид. № 00447-2019-0009: Решение № РД-04- 39  от 31.10.2019 г. за определяне на изпълнител.

Решението е публикувано в електронната преписка на поръчката: към Решение №РД-04-39 от 31.10.2019 г.

 

Доклад на комисия
pdf файл, 1,2 MB, качено на 31.10.2019

pdf document

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 2,0 MB, качено на 31.10.2019

pdf document