Върни се горе

До: „МУНДУС СЪРВИСИЗ“ AД, ЕИК 203855825, „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ“ООД, ЕИК 201116433, „НЕКСТ ЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 204331722, „КУЛИНГ ПАУЪР СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, ЕИК 204561659, „ЕНОПТА“ ООД, ЕИК 202537549, участници в обособена позиция 2 "Доставка на климатични системи (прецизни климатизатори) за централно сървърно помещение в централно управление на Агенция по вписванията“ на поръчка РОП №00447-2019-0002: Решение №РД-04-37 от 09.10.2019 г. за определяне на изпълнител.

Решението е публикувано в електронната преписка на поръчката: към Решение №РД-04-37 от 09.10.2019 г.