Върни се горе

До „Универсал-Ж“ ЕООД, „Волтран“ ЕООД,  „Пропаркет“ ЕООД, „Ник-Строй 06“ ЕООД,  „Мик Билд Русе“ ЕООД,

участници в публично състезание с предмет: "Строително-монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на Агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе", №00447-2019-0015:

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-44/29.11.2019 г.