Върни се горе

До „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и „А1 България“ЕАД, участници в поръчка с предмет: "Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по вписванията (2 г.)"

Издадено е решение за определяне на изпълнител №РД-04-24 от 05.11.2018 г.

Решението е публикувано на адрес: https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2018/11/05/rd-04-24_051118_re6_izpalnitel_ip_vpn-2y_zzld.pdf