Върни се горе

До ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ и СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, участници в процедура на пряко договаряне с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители от администрацията на Агенция по вписванията за повишаване на квалификацията и усъвършенстването в областта на специфични системни и комуникационни програмни продукти и софтуер за тестване”: Решение №РД-04-33/20.09.2019 г. за определяне на изпълнител.

Решението и докладът на комисията са публикувани в преписката на поръчката.