Върни се горе

До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,  ЕИК 121396123, Стар Пост ООД, ЕИК 175157550, МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882,

Участници в процедура с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, №1926 в СЕВОП

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-9 от 24.03.2020 г.

РД-04-9_24032020_Re6_izp_Curier_за профила.pdf
pdf файл, 455,4 KB, качено на 24.03.2020

pdf document