Върни се горе

До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД,  ЕИК 121396123,  МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882,

Участници в процедура с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“№2429 в СЕВОП

Решение за определяне на изпълнител №РД-04-2 от 16.03.2021 г.