Върни се горе

До "МСМ Груп 07" ООД, участник в процедурата "Доставка и монтаж на нова абонатна станция  в офиса на Агенция по вписванията - гр. Враца и ремонт стълбище към сутерен": Решение за определяне на изпълнител №РД-04-3/15.01.2020 г.