Върни се горе

До "Стемо" ООД и "Тимекс-БГ" ООД, участници в публично състезание с предмет: "Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година", Ид. №00447-2019-0008: Решение №РД-04-34/30.09.2019 г. за определяне на изпълнител. 

Решението и протоколът на комисията са публикувани в преписката на поръчката.